הפעל נגישות

משחקים להטמעת וניהול שינוי ארגוני

 

  • משחקים לניהול שינוי - אנו יודעים ששינוי עלול ליצור התנגדויות. לרוב ההתנגדויות הן סמויות ומתגלות בחדרי חדרים ובשיחות מסדרון, הרחק ממובילי השינוי. בעזרת הדיאלוגים המשחקיים של טראקס ניתן להציף את ההתנגדויות ולקבל כלים לבניית תוכנית עבודה להתמודדות עמן. דיאלוגים משחקיים סוחפים את המשתתפים לשיחה משמעותית על השינוי ומביאים לידי ביטוי את החששות, הדעות והדאגות של המשתתפים ובכך מייצרים קרקע פוריה להתמודדות עם הנושאים שצפו. מנסיוננו, בעזרת הדיאלוג המשחקי ניתן להפוך את המתנגדים לשינוי לסוכני שינוי ואת הדאגות לתוכניות עבודה.
  • משחקי אימון לניהול בארגונים מורכבים ומשתנים - עובדים רבים חווים קושי בהתמודדות עם קצב השינויים ורמת המורכבות של הארגון שהולכת וגדלה. מציאות זו מחייבת מיומנויות חדשות. במשחקים אלו העובדים חווים את מאפייני הסביבה המורכבת ותוך כדי משחק הם מתרגלים: מיפוי הארגון, זיהוי ומינוף הזדמנויות, תקשורת ויצירת שותפויות.
  • משחקי הטמעת ערכים ותרבות ארגונית - משחקים המשולבים בכנסים וארועי חברה ועוסקים בחשיפה והטמעת הערכים החדשים, ההתנהגויות והנגזר מהם. המשחק מעודד את המשתתפים לפעול על פי הערכים וממחיש את התועלת שבהם להצלחה של כל אחד וכן את הדילמות שהם מציבים. 
  • משחקי נטוורקינג - משחקי נטוורקינג יוצרים רשת קשרים בארגון ורותמים את המשתתפים במשחק לעזור זה לזה במימוש מטרותיהם על ידי גיוס רשת הקשרים האישיים של כל אחד מהם.
  • משחקי עסקים ותרחישים - אנו מעצבים משחק המדמה את השינוי שעובר הארגון ומאפשר למשתתפים על ידי "משחק תפקידים" לתרגל תרחישים שונים בזמן אמת. המשחק מזמין את המשתתפים ללמוד מהן משמעויות השינוי, מהן הציפיות מכל אחד ומהם התהליכים ותחומי האחריות החדשים שלהם.